Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Cooperació municipal

Vilafranca és una vila solidària i compromesa. Aquesta realitat es constatable en les dinàmiques del teixit associatiu i especialment en l’àmbit de les entitats dedicades a la solidaritat i la cooperació. Les entitats mantenen una important tasca continuada, fonamentalment des del voluntariat.

Per la seva part, l’Ajuntament de Vilafranca desenvolupa, també, un seguit d’activitats de cooperació que vinculen la vila amb altres municipis i ciutats de diferents àrees del planeta. Aquestes activitats es concreten de formes diferents a través de l’agermanament, mitjançant convenis de cooperació i per projectes específics.