Puerto Cabezas/Bilwi

Fitxa tècnica^

 • Païs: Nicaragua.
 • Capital: Managua.
 • Municipi: Puerto Cabezas.
 • Regió: Regió Autònoma Costa Carib Nord.
 • Capçalera municipal: Bilwi.
 • Distància amb Managua: 536 km.
 • Límits:
  • Al Nord amb el Municipi de Waspam.
  • Al Sud amb Prinzapolka.
  • A l’Est amb el Mar Carib.
  • A l’Oest amb el municipi de Rosita i part de Bonanza.
 • Ubicació: Entre les coordenades 14º i 03' latitud nord i 83º i 23' longitud oest.
 • Superfície: 5,984.81 km².
 • Altitud: Altura promig de 10-30 m.s.n.m.
 • Clima i precipitació: Clima tropical humit amb temperatures entre 24.98 a 30.8°C. Precipitació promig de 3000 mm anuals.
 • Fauna: Llangardaixos, Lleopard tigre, Cérvols, Tortugues, Serps, varietats d’aus, peixos i musàcies (llagostes, gambetes, cargols, cogombres de mar), entre d’altres.
 • Vegetació: Sabana, bosc latifoliat litoral i llacunes.
 • Població: 101,216 habitants, (60,325 habitants en zona urbana i 40,891 en zona rural) (49% homes i 51% dones).
 • Població econòmicament activa: 42.1% del total.
 • Religió: Catòlica, Adventista, Evangèlica, Anglicana i Morava. Espiritualitat indígena i afro descendent.
 • Idioma: Espanyol, Miskito, Anglès-Crioll i Sumu-Mayangna.

Ressenya històrica de l'agermanament^

A mitjans dels anys vuitanta s’inicia el procés d’agermanament de Vilafranca amb Puerto Cabezas i es posa en marxa tot un procés de cooperació i solidaritat. Concretament el Ple de l’Ajuntament de 10 de febrer de 1987 acorda iniciar els tràmits per a formalitzar l’agermanament, després de diversos contactes municipals i del Comitè de Solidaritat. El primer projecte al qual s’hi dóna suport és la construcció d’una escola de magisteri de la regió en el marc del programa del govern per a potenciar les llengües maternes, sent el misquito la de major implantació en la zona.

L’aprovació de l’agermanament entre Vilafranca i el municipi de Puerto Cabezas, la capital del qual és Bilwi, també capital regional, es fa per un acord del Ple Municipal de Vilafranca, el 30 de gener de 1990.

Al 1996, es marquen nous objectius de col·laboració per a  l’agermanament. S’estableixen línies de cooperació amb suport tècnic amb el municipi de León (Nicaragua), alhora agermanat amb Puerto Cabezas.

Entre 1998 i 2000 es porta a terme un important projecte dedicat a l’ampliació de l’edifici de l’Alcaldia amb el suport dels ajuntament de Vilafranca i de Sant Pere de Ribes.

El 1999 es crea, a Vilafranca, l’Associació d’Amics de Puerto Cabezas. Aquesta associació té per objectiu donar a conèixer la realitat social, econòmica i cultural de Puerto Cabezas i de la resta de la Regió Autònoma de l’Atlàntic Nord (RAAN), avui Regió Autònoma del Carib Nord, mitjançant campanyes de sensibilització, informació i d’intercanvis per dinamitzar l’agermanament.

Al mateix temps, a Puerto Cabezas es crea l’Asociación de Amigos del Penedès per a dinamitzar l’agermanament des de la societat civil local.

El 2003 el president de l’Asociación de Amigos del Penedès visita Vilafranca juntament amb una delegació de l’Alcaldia. Per una proposta seva, s’acorda donar suport al projecte de construcció de la Casa de l’Agermanament a Bilwi, que es perfila com a espai de trobada per a entitats del municipi. Durant la seva estada, també, es va plantar, al Parc de la Girada, l’arbre de l’agermanament.

Al llarg dels anys, s’han realitzat molts projectes que donen sentit a l’agermanament, tant des de l’associació d’amics de Puerto Cabezas com des de la iniciativa municipal, mitjançant el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, etc.

Consulta l'informe "Agermanament Vilafranca del Penedès / Puerto Cabezas" (4 de maig de 2021)

Associació d'Amics de Puerto Cabezas^

El 1999 es crea a Vilafranca l'Associació d'Amics de Puerto Cabezas després d' uns anys de relacions amb el municipi nicaragüenc de Puerto Cabezas a través de l'ONG NICCA.

A partir de la concreció de l'agermanament entre aquest municipi nicaragüenc i el de Vilafranca i Sant Pere de Ribes, aquesta associació neix amb l'objectiu donar a conèixer la realitat social, econòmica i cultural de Puerto Cabezas i de la resta de la Regió Autònoma de l'Atlàntic Nord (RAAN) mitjançant campanyes de sensibilització, informació i d'intercanvis per dinamitzar l'agermanament i enfortir els lligams d'amistat i solidaritat.

Puntualment donem suport a projectes per millorar les condicions de la població costenya, i fomentem les relacions humanes a partir de Brigades i viatges solidaris.

Des de fa més de 10 anys coordinem l'intercanvi de cartes entre quatre escoles de primària dels dos municipis agermanats.

Periòdicament surt el nostre butlletí WANGKI per informar els socis i a la població en general, i anualment fem assemblea per renovar o ratificar la Junta Directiva. Tenim seu a l'Escorxador de Vilafranca.

Més informació: 

Grup d'Amics del Penedès^

El Grup d'Amics del Penedès és una organització sense finalitats de lucre, funciona amb la voluntarietat dels seus membres en el marc de l'agermanament entre Puerto Cabezas i Vilafranca del Penedès. La seva seu és la Casa d'Agermanament entre Puerto Cabezas i el Penedès.

Es compon d'una assemblea, comissions de treball i Junta Directiva electa en assemblea general cada 4 anys, i compta amb més de 50 membres.

El seu principal objectiu és treballar en la part de promoció de l'agermanament i articular esforç d'accions tan en l'àmbit social com el comunitari, destacant les temàtiques de cultura com l'intercanvi de cartes entre els nens i nenes en edat escolar primària. A més, atén temes vinculats a brigades de treball, educació popular, medi ambient i suport a accions contra la violència infantil i de gènere en general.

És una organització que està avalada pel Consejo Municipal de Puerto Cabezas, i actua com a auditor social comunitari.

Projectes^

 • Organització de l'acadèmia de llengua indígena Miskitu per revitalitzar-la i normalitzar-la al municipi de Puerto Cabezas - Bilwi.
  Consulta la fitxa del projecte en aquest enllaç.
   
 • Proveïment d'aigua segura, sanejament i higiene a la comunitat de Wawa Bar de Puerto Cabezas - Bilwi.
  Consulta la fitxa del projecte en aquest enllaç.
   
 • Sanejament ambiental amb enfocament en el desenvolupament territorial participatiu al casc urbà de Puerto Cabezas - Bilwi.
  Consulta la fitxa del projecte en aquest enllaç.
   
 • Suport a l'alberg de víctimes de violència del Movimiento de Mujeres Nidia White: temes de seguretat, alimentació i lleure.
  Consulta la fitxa del projecte en aquest enllaç.