Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Comissió de Solidaritat i Cooperació

La Comissió de Solidaritat i Cooperació, creada el 1996, està integrada per les ONGs de Vilafranca, per un/a representant de cada Grup Municipal i presidida pel Regidor/a del Servei de Solidaritat i Cooperació.

És un òrgan participatiu i de consulta que té com a objectius:

-Sumar esforços per a contribuir a reduir les desigualtats entre països, en especial pel que fa a la lluita contra la pobresa i la fam, la defensa de la pau i els drets humans i el foment d'un model de desenvolupament sostenible com a resposta als greus desequilibris del món actual.

-Sensibilitzar i mobilitzar els ciutadans i les ciutadanes de Vilafranca per arribar a aconseguir un compromís solidari amb altres pobles i cultures que permeti avançar en la construcció d'un nou ordre internacional fonamentat en la justícia, el dret d’autodeterminació i el respecte mutu.

La Comissió es regeix per un reglament de funcionament que ha estat reformat l’any 2014.