Suport a les persones refugiades

Vilafranca ja va posar en marxa, el setembre de 2015, diferents mecanismes de solidaritat i cooperació per a donar resposta a la greu crisi migratòria que s'està vivint com a conseqüència de la fugida cap a Europa de milers de persones de diferents zones en conflicte a l'àrea mediterrània, especialment per la guerra de Síria.

Aquesta resposta des de Vilafranca s'està donant des de la solidaritat a títol individual de ciutadans i ciutadanes, des de la mobilització de les entitats i des de l’Ajuntament, que ha mantingut una línia d’actuacions dedicades a la sensibilització i informació de la ciutadania i realitzant aportacions a les accions humanitàries promogudes des del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i amb aportacions directes mitjançant els respectius convenis amb entitats que treballen directament amb la població que busca refugi a Europa, com són el Comitè Català de l’ACNUR i Farmacèutics de Món (Farmamundi).

Campanya humanitària del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament^

L'Ajuntament de Vilafranca s'ha sumat al Projecte 2833. Campanya de suport a l'acollida de població refugiada en trànsit a Europa víctima dels conflictes armats a l'àrea mediterrània que ha posat en marxa el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, amb una aportació inicial de 5.000 euros.

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, amb les aportacions dels municipis i altres institucions catalanes, està donant suport als projectes de 18 organitzacions. Els projectes s’han vingut desenvolupant al llarg de tot l’any 2016 als camps de refugiats, a les rutes de fugida, als punts d’arribada a Europa, és a dir, allà on es troba la problemàtica més greu i urgent.

Les persones que es vulguin afegir a títol particular amb aportacions econòmiques a aquesta campanya, poden realitzar-les en els següents comptes bancaris:

  • Catalunya Caixa: ES87 2013 0500 1402 1395 4220
  • CaixaBank: ES79 2100 3200 9625 0002 9627 
  • Triodos Bank: ES47 1491 0001 2620 0525 7510 

D'altra banda, les persones interessades poden donar suport, a títol particular a les entitats i ONGs que treballen en favor de les persones refugiades.

Campanya Casa nostra, casa vostra^

A finals de 2016 es va iniciar, a Catalunya, una campanya en suport de les persones refugiades amb el lema Casa nostra, casa vostra que preveu un seguit d’accions en favor de l’acollida i suport de les persones refugiades, com ara:


Vilafranca del Penedés és, des del gener de 2017, un dels municipis adherits a la campanya.