Divulgació de l'agenda 2030

El Servei de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de Vilafranca, amb el suport de la Diputació de Barcelona, impulsa, anualment, un programa d’accions de sensibilització per tal de contribuir a una major informació i conscienciació sobre els aspectes més significatius que incideixen en la cooperació al desenvolupament i en la solidaritat a tots els nivells.

Un dels eixos de treball del programa de sensibilització que s’han traçat per a aquest any 2017 és el de la divulgació de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i els objectius que aquesta agenda defineix per als propers anys: els Objectius de Desenvolupament Sostenible. La definició d’aquests 17 objectius, la concreció en 169 fites i la visió planetària sobre la qual es basen, els situen com uns referents molt clars i orientadors per a la cooperació al desenvolupament i trenquen amb l’enfocament nord-sud per a situar-nos davant reptes globals; vàlids per a tots els països i regions del planeta.

L’Agenda 2030 es va aprovar el setembre de 2015 i es va posar en marxa el 2016, amb l’horitzó de l’any 2030. Actualment, es constata que durant aquest primer any, més de 50 països del món han adoptat els ODS com a referent nacional per al seu propi desenvolupament sostenible.

En el cas de Catalunya, el Consell Assessor del Desenvolupament Sostenible (CADS) de la Generalitat, ha elaborat l’informe l’Agenda 2030: Transformar Catalunya, millorar el món - Els reptes per a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible a Catalunya. El 14 de febrer de 2017 el Govern ha aprovat iniciar l’elaboració del Pla Nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya i crear la Comissió Interdepartamental per a l’elaboració d’aquest Pla. L’elaboració del Pla Nacional, que parteix de l’informe del CADS, referma el compromís de Catalunya amb la comunitat internacional i contribueix a la voluntat del Govern i dels actors que integren la societat civil catalana de compartir les aportacions que contribueixin a l’assoliment de l’Agenda 2030 a escala global. 

Des de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès volem contribuir a la difusió de l’Agenda 2030 i, en aquest sentit, comptem amb la col·laboració de diverses entitats, a les quals agraïm el suport: direcció, professorat i alumnat de l’Escola Municipal d’Art Arsenal, Vinseum – Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, Ràdio Vilafranca i Penedès TV, i l’Associació per a les Nacions Unides.

La Declaració^

La Declaració aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides del 25 de setembre de 2015, per la qual es posava en marxa l’anomenada Agenda 2030 pel desenvolupament sostenible, s’inicia amb les paraules que segueixen:

La present Agenda es un pla d’acció en favor de les persones, el planeta i la prosperitat. També té per objecte enfortir la pau universal dintre d’un concepte més ampli de la llibertat. Reconeixem que la eradicació de la pobresa en totes les seves formes i dimensions, inclosa la pobresa extrema, és el més gran repte al qual s’enfronta el món i constitueix un requisit indispensable per al desenvolupament sostenible. Aquest pla serà implementat per tots els països i mitjançant totes les parts interessades.

L’Agenda 2030 planteja 17 objectius – els Objectius de Desenvolupament Sostenible, ODS – amb 169 fites de caràcter integrat e indivisible que abasten les esferes econòmica, social i ambiental. Aquests objectius venen a substituir els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, formulats per al període 2000 – 2015 i representen la nova estratègia que regirà els programes mundials de desenvolupament fins al 2030.

Mitjançant aliances amb agents de diferents centrades en les necessitats de les persones més pobres i vulnerables, els Estats signants s’han compromès a mobilitzar els recursos necessaris per a la seva implementació.

Quins són els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible?^

Objectiu 1. Eradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes.

Objectiu 2. Posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i promoure l'agricultura sostenible.

Objectiu 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats.

Objectiu 4. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom.

Objectiu 5. Aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i nenes.

Objectiu 6. Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l'aigua i el sanejament per a totes les persones.

Objectiu 7. Garantir l'accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les persones.

Objectiu 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l'ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom.

Objectiu 9. Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació.

Objectiu 10. Reduir la desigualtat en i entre els països.

Objectiu 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles.

Objectiu 12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles.

Objectiu 13. Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els seus efectes.

Objectiu 14. Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, mars i recursos marins per al desenvolupament sostenible.

Objectiu 15. Protegir, restaurar i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, aturar i revertir la degradació del sòl, i aturar la pèrdua de la biodiversitat.

Objectiu 16. Promoure societats pacífiques i inclusives per tal d’aconseguir un desenvolupament sostenible, proporcionar accés a la justícia per a totes les persones i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells.

Objectiu 17. Enfortir els mitjans per a implementar i revitalitzar l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible.

Activitats a Vilafranca^

 • Exposició 45 Lineals – Solidaritat i Sostenibilitat
  Alumnat dels Cicles Formatius de Grau Mitjà de l’Escola Municipal d’Art, Arsenal
  5 al 30 d’abril de 2017
  L’Exposició 45 Lineals- Solidaritat i Sostenibilitat és el fruit de la col·laboració entre el Servei de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de Vilafranca en el marc de les activitats de divulgació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i l’Escola Municipal d’Art Arsenal de Vilafranca en el seu 45è Aniversari.
  El treball de l’alumnat dels Cicles Formatius de Greu Mitjà de l’Arsenal pretén, mitjançant una visió artística, que els alumnes reflexionin sobre els objectius formulats pels propers anys, per a fer un món millor.
  A partir d’un procés pràctic basat en el reciclatge, els alumnes transformen el paper i el cartró en material plàstic que els permet treballar forma i color. L’objectiu final és la creació d’una línia de 45 metres formada per plafons de 45 x 45 cm. Aquesta línia marca l’inici del projecte de futur de l’escola després de 45 anys d’història.
 • Agenda 2030 – Programació especial de ràdio i televisió per Ràdio Vilafranca i Penedès TV
  Abril de 2017 – Octubre de 2018
  Aquesta programació, cada mes, dedicarà un programa de ràdio i un reportatge de televisió a tractar cadascun dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.
  El primer dimecres de cada mes Ràdio Vilafranca emetrà, en directe, a les 10:30  del matí, un espai en format tertúlia amb la participació d’experts i expertes, de representants d’entitats i ONGs d’àmbit local o nacional, que comentaran els aspectes més significatius de cada ODS. Posteriorment, el 3r. dimecres serà el torn per a l’emissió per Penedès TV, del reportatge sobre el mateix Objectiu.
  El primer espai de ràdio, dimecres 5 d’abril, es dedicarà l’ODS 1:  Eradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes. El reportatge de televisió sobre aquest Objectiu 1, s’emetrà dimecres 26 d’abril per Penedès TV.
   
 • Exposició Transformant el món: els objectius del desenvolupament sostenible
  Del 22 de juliol al 6 de setembre de 2021. Exposició a l’Escorxador.
  Transformant el món: els objectius del desenvolupament sostenible és una exposició produïda per l’Associació per a les Nacions Unides Catalunya amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
  Ha estat concebuda amb un  format molt gràfic i atractiu per a fer arribar a tothom el missatge de fons i les fites concretes que proposen els ODS. Mitjançant enunciats clars i imatges de qualitat es presenten els 17 objectius i algunes dades clau per a la seva comprensió.