Dia Internacional dels Drets Humans

El Dia dels Drets Humans se celebra tots els anys el 10 de desembre. "Es commemora el dia en què, en 1948, l'Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la Declaració Universal dels Drets Humans. En 1950, l'Assemblea va adoptar la resolució 423 (V), convidant a tot els Estats i organitzacions interessades al fet que observin el 10 de desembre de cada any com a Dia dels Drets Humans".

L'assemblea general proclama la Declaració Universal de Drets Humans com a ideal comú pel qual tots els pobles i nacions han d'esforçar-se, a fi que tant individus com a institucions, inspirant-se constantment en ella, promoguin, mitjançant l'ensenyament i l'educació, el respecte a aquests drets i llibertats, així com el compliment de les seves obligacions, i al seu torn, mitjançant mesures progressives de caràcter nacional i internacional, s'asseguri el seu reconeixement i aplicació universals i efectius, tant entre els pobles d'Estats Membres com entre els dels territoris disposats sota la seva jurisdicció.

El principi d'universalitat dels drets humans és la pedra angular del dret internacional dels drets humans.

    

Accessibilitat