Cooperació municipal

Vilafranca és una vila solidària i compromesa. Aquesta realitat es constatable en les dinàmiques del teixit associatiu i especialment en l’àmbit de les entitats dedicades a la solidaritat i la cooperació. Les entitats mantenen una important tasca continuada, fonamentalment des del voluntariat.

El Servei de Solidaritat i Cooperació, forma part de l'Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Social i és el referent tècnic i de gestió que articula amb la resta de serveis municipals i entitats de la vila, en el desenvolupament transversal d'activitats de cooperació.

Té com a principal objectiu sensibilitzar i mobilitzar els ciutadans i les ciutadanes de Vilafranca per a aconseguir un compromís solidari amb altres pobles i cultures del món per a avançar en la construcció d'un nou ordre internacional fonamentat en la justícia global, el desenvolupament sostenible i el respecte mutu.

Des del Servei es promouen les activitats solidàries i de cooperació al desenvolupament que es porten a terme a la Vila amb una perspectiva de treball transversal amb els serveis i àrees municipals i conjuntament amb les entitats i col·lectius, especialment amb les ONGs, per a contribuir a reduir les desigualtats entre països, regions i pobles del món.

L’Ajuntament de Vilafranca desenvolupa un seguit d’activitats de cooperació que vinculen la vila amb altres municipis i ciutats de diferents àrees del planeta. Aquestes activitats es concreten de formes diferents a través de l’agermanament, mitjançant convenis de cooperació i per projectes específics. Els municipis són els següents: