Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Refugiats

SUPORT A LES PERSONES REFUGIADES 

Vilafranca ja va posar en marxa, el setembre de 2015, diferents mecanismes de solidaritat i cooperació per a donar resposta a la greu crisi migratòria que s'està vivint com a conseqüència de la fugida cap a Europa de milers de persones de diferents zones en conflicte a l'àrea mediterrània, especialment per la guerra de Síria.

Aquesta resposta des de Vilafranca s'està donant des de la solidaritat a títol individual de ciutadans i ciutadanes, des de la mobilització de les entitats i des de l’Ajuntament, que ha mantingut una línia d’actuacions dedicades a la sensibilització i informació de la ciutadania i realitzant aportacions a les accions humanitàries promogudes des del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i amb aportacions directes mitjançant els respectius convenis amb entitats que treballen directament amb la població que busca refugi a Europa, com són el Comitè Català de l’ACNUR i Farmacèutics de Món (Farmamundi).

 

CAMPANYA HUMANITÀRIA DEL FONS CATALA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

L'Ajuntament de Vilafranca s'ha sumat al Projecte 2833. Campanya de suport a l'acollida de població refugiada en trànsit a Europa víctima dels conflictes armats a l'àrea mediterrània que ha posat en marxa el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, amb una aportació inicial de 5.000 euros. El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, amb les aportacions dels municipis i altres institucions catalanes, està donant suport als projectes de 18 organitzacions (veure http://monlocalrefugiats.weebly.com/infografia-a-h.html).
Els projectes s’han vingut desenvolupant al llarg de tot l’any 2016 als camps de refugiats, a les rutes de fugida, als punts d’arribada a Europa, és a dir, allà on es troba la problemàtica més greu i urgent.

Les persones que es vulguin afegir a títol particular amb aportacions econòmiques a aquesta campanya, poden realitzar-les en els següents comptes bancaris:

Catalunya Caixa, codi IBAN: ES87 2013 0500 1402 1395 4220
CaixaBank, codi IBAN: ES79 2100 3200 9625 0002 9627 
Triodos Bank, codi IBAN: ES47 1491 0001 2620 0525 7510 

D'altra banda, les persones interessades poden donar suport, a títol particular a les entitats i ONGs que treballen en favor de les persones refugiades. Veure llistat (pdf).

 

LA CIUTADANIA I LES ORGANITZACIONS ES MOBILITZEN: CAMPANYA CASA NOSTRA CASA VOSTRA

A finals de 2016 es va iniciar, a Catalunya, una campanya en suport de les persones refugiades amb el lema CASA NOSTRA CASA VOSTRA.  

La Campanya preveu un seguit d’accions en favor de l’acollida i suport de les persones refugiades, com ara:

Signatura del manifest: http://www.casanostracasavostra.cat/signaelmanifest  
Mobilitzacions ciutadanes: Concert al Palau Sant Jordi  l’11 de febrer  i Manifestació a Barcelona, dissabte 18 de febrer http://www.casanostracasavostra.cat/gran-manifestacio
Captació de diverses modalitats d’ajudes:  http://www.casanostracasavostra.cat/fes-una-aportacio

VILAFRANCA DEL PENEDÈS: MUNICIPI ADHERIT A LA CAMPANYA

El Ple municipal del 24 de gener de 2017 ha aprovar una moció per la qual s’adopten les mesures següents:

* Declarar Vilafranca del Penedès municipi adherit a la campanya Casa Nostra Casa Vostra.
* Sumar-se a la campanya de suport a l’acollida de població refugiada en trànsit a Europa, víctima dels conflictes armats a l’àrea mediterrània, del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
* Convocar a la ciutadania a mobilitzar-se assistint a la convocatòria de manifestació de la campanya Casa Nostra Casa Vostra que es celebrarà a Barcelona el proper 18 de febrer.
* Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la campanya Casa Nostra Casa Vostra, així com a les entitats socials del municipi (o ens supramunicipal si és el cas).

Més informació:

Servei de Solidaritat i Cooperació - Ajuntament de Vilafranca del Penedès
solidaritaticooperacio@vilafranca.org   
Tel 938 920 358 – Extensions 3905 – 3909