Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Suport municipal a la cooperació

Anualment l’Ajuntament de Vilafranca realitza una convocatòria el primer trimestre de l’any per a la presentació de sol·licituds d’ajuts a projectes de cooperació al desenvolupament i de sensibilització, per part de les entitats de la vila o d’un àmbit territorial major amb delegació i representació a Vilafranca. L'mport que destina l’Ajuntament per a les subvencions d’aquesta convocatòria anual, segons el que estableixen les Bases Reguladores, correspon al 50% del total del pressupost dedicat a Solidaritat i Cooperació, el qual representa el 0,7% dels ingressos propis del pressupost municipal.