Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Amb la Regió Tànger-Tetuà (Marroc)