Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Associació d'Amics de Puerto Cabezas

El 1999 es crea a Vilafranca l'Associació d'Amics de Puerto Cabezas després d' uns anys de relacions amb el municipi nicaragüenc de Puerto Cabezas a través de l'ONG NICCA.

A partir de la concreció de l'agermanament entre aquest municipi nicaragüenc i el de Vilafranca i Sant Pere de Ribes, aquesta associació neix amb l'objectiu donar a conèixer la realitat social, econòmica i cultural de Puerto Cabezas i de la resta de la Regió Autònoma de l'Atlàntic Nord (RAAN) mitjançant campanyes de sensibilització, informació i d'intercanvis per dinamitzar l'agermanament i enfortir els lligams d'amistat i solidaritat.

Puntualment donem suport a projectes per millorar les condicions de la població costenya, i fomentem les relacions humanes a partir de Brigades i viatges solidaris.

Des de fa més de 10 anys coordinem l'intercanvi de cartes entre quatre escoles de primària dels dos municipis agermanats.

Periòdicament surt el nostre butlletí WANGKI per informar els socis i a la població en general, i anualment fem assemblea per renovar o ratificar la Junta Directiva. Tenim seu a l'Escorxador de Vilafranca.

Més informació al Facebook i al nostre blog http://amicsdepuertocabezas.blogspot.com.es/